top of page
Management consulting 2.jpg

Vi hjälper dig med management och affärsutveckling

Vill du...

... göra en Turnaround 

... integrera en förvärvad verksamhet

... skapa lönsamtillväxt

... få ordning- och styrning på bolagets ekonomi

... införa nya sälj och leveransprocesser

... anskaffa, införa och förvalta nya IT-system

Kontakta Per-Olov Lindgren för en gratis konsultation om du funderar på hjälp med management.

Använd gärna formuläret längre ner på sidan.

Tillsammans med ledningen för ert företag genomför Strandgårdens Konsult AB uppdrag inom affärsutveckling, effektivisering av organisationen och förändringsprocesser. Leveranserna är starkt resultatorienterade med ett fokus på att genomföra ert strategier.

Internationellt

Har du en verksamhet i ett annat land och vill etablera dig i Sverige?

Strandgården medverkar till uppbyggnad av verksamheter i Sverige, där möjligheten är ett lokalt dotterbolag med ledning, försäljning och leverans.

Våra kunder i urval

Ernst & Young Management Consulting

Strandgårdens konsult, Per-Olov Lindgren engagerades av Ernst & Young Management Consulting för ett CFO/COO uppdrag.  Uppdraget avsåg ett startup bolag inom branschen musik på internet. I rollen så ledde han arbetet med att bygga upp ekonomiorganisation och leveransorganisation, anskaffade och införde ERP-system, samt särskilt en webb för att distribuera digitalmusik, mäta förbrukning, betalning och stimbetalningar. I rollen ingick även redovisning och den finansiella budget planeringen och samt projekt för att uppta finansiering i flera omgångar. Verksamheten byggdes upp i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Spanien.

Strategi och operating model till Internationellt bolag

BHO  ansvarade för att i samarbete med kundens bolagsledning och styrelseordförande arbeta fram strategier beträffande indelning i affärsområden, lansering i världsdelar, affärsmodell och fokusering på de tjänster som lanseras först. Den operativa modellen hanterade hur tjänsterna skulle prissättas och produktionskostnader samt investering i tillväxt. Resultatet ledde till ett operating model som utgjorde grunden för finansieringsrundor samt för den taktiska affärsplaneringen. BHO medverkade därefter i säljarbetet fram till att två större kundkontakter signerades enligt planen.

Kommunalt bostadsbolag

Strandgårdens konsult, Per-Olov Lindgren engagerades av ett kommunalt bostadsbolag som hamnat i akut ekonomisk kris. Orsaken var att nyinförandet av ett ekonomisystem hade havererat under flera månader och ingen bokföring, hyresavisering, hyresinbetalningar hade skett. Utbetalning av leverantörsfakturor och för banklån kunde inte längre göras på grund av likviditeten. Rapportering och uppföljning hade inte utförts. Bostadsbolagets kassa hade i stort sett tagit slut, inga inbetalningar skedde från hyresgäster och ingen redovisning hade upprättats under lång tid. Efter drygt en och en halv månad var det nya ekonomisystemet i drift, personalen utbildad, hyresavisering, leverantörsbetalningar och redovisningen utfördes enligt gällande regler. Den akuta situationen vid starten innebar att Per-Olov i uppdraget även utverkade ägarens engagemang bland annat för att tillföra de kapitaltillskott som erfordrades i bostadsbolaget. Efter ca 3 månader var uppdraget slutfört.

VI BLOGGAR OM MANAGEMENT

bottom of page