top of page
Beachhouseone_11-1.jpg


Kontakta Per-Olov Lindgren för en gratis konsultation när du vill vet mer om hur en försäljning av ditt bolag går till väga.

Använd gärna kontaktformuläret längre ner, så kommer Per-Olov att kontakta dig inom kort.

Vi ger dig experthjälp när det börjar bli dags att sälja ditt bolag

Utifrån ditt företags styrkor och fördelar samt hur ditt intresse ser ur så kommer vi att hitta en
strategi och plan för hur du bäst säljer hela eller delar av ditt aktieinnehav.


Vi kommer att prata igenom följande områden:

  • Marknaden för ditt företag och er verksamhet

  • Diskussion om möjliga framtida ägarpartners

  • Hur man förbereder bolaget på bästa sått inför en försäljning

  • De olika delarna i en försäljningsprocess

 

De olika delarna i försäljningsprocessen innefattar: kontakter och möten med potentiella köpare, sekretssavtal, informationsdokument, krav på process och budgivning, inkomna bud, Due dilligence och datarum, avtalsförhandlingar samt tillträde och betalningar.

Sammantaget så är förberedelser och strategi för att välja rätt köpare två av de punkter som skapar
bästa framtida utfall för dig som säljare.

Vår process

PREPARE

Steg 1: I denna fas så går Beachhouse One (BHO), tillsammans med er, igenom era förutsättningar och de förberedelser av ert bolag behöver göras på områden som ekonomisk rapportering, ordning och reda, datarum, skatter, avtal, processer och annat som är avgörande för en god affär. Här tar vi även upp strategi, värdering och vilka typer av transaktion som kan vara lämpliga.

SELL

Steg 2: BHO arbetar vidare med projektet genom att ta fram underlag som teasers, presentationer och informationsmemorandum. Därefter bearbetar BHO kandidater och kontaktar personer såsom styrelseordförande, ansvariga eller VD:ar hos intressenter. Med de som vill ha djupare information tecknar BHO ett sekretessavtal (NDA).

MEET

Steg 3. Här arrangerar BHO möten, där både ni och intressenten presenterar verksamhet, marknad, era respektive planer samt hur verksamheterna strategisk passar ihop. Syftet är att hitta rätt mellan säljare och köpare. Som ett resultat lämnar BHO våra krav på fortsättningen, ett så kallat Process letter och intressenten lämnar ett indikativt bud på ert bolag. 

NEGOTIATE

Steg 4. Nästa steg är en bolagsbesiktning som kallas Due Dilligence, där BHO medverkar som projektansvarig och tillhandahåller ett kvalificerat IT-systemstöd. Parallellt med DD så genomförs avtalsförhandlingar med frågor som köpeskilling, flera avtal gällande aktieöverlåtelse, aktieägare och övriga områden. BHO bistår er, era jurister och skatteexperter.

PAY

Steg 5. BHO bistår vid affärens genomförande ända fram till tillträde och betalning av köpeskillingen till er.

Sälj ditt bolag, men fortsätt utveckla affären och tjäna pengar

För ägare av IT-bolag som byggt upp sitt företag under många år är vardagen efter att de trappar ner arbetstiden eller efter pensionen en stor och viktig fråga. Det är vanligt att de väljer att sälja hela eller delar av företaget men fortsätter att vara involverade på andra sätt för att kunna säkra sina framtida tillgångar. Beachhouse one BHO är specialiserade på att matcha ägare med rätt köpare och hitta industriella synergier mellan de båda för att uppnå bästa möjliga resultat framåt.

 

Företagsägaren vill oftast inte sluta arbeta helt utan väljer istället att stanna kvar i ledningen eller som styrelseledamot efter försäljningen av sitt bolag. Detta förutsätter dock att rätt köpare hittas

som har samma synsätt på hur bolaget ska drivas och som kan visa omsorg för personal och kunder. Detta motiveras av både köparen och säljarens intresse då de vid en försäljning rakt av inte får ut maximalt och långsiktigt värde av bolaget. Om ägarna istället arbetar kvar tre till fyra år och tar tillvara på affärsmässiga synergier i den nya konstellationen så skapas ett högre värde för båda.


Starkare spelare tillsammans

Per-Olov Lindgren på konsultfirman Beachhouse one är specialiserad på köp och försäljning av bolag och på att hitta precis rätt matchning mellan ägare och köpare. Där handlar det inte om att kapa kostnader och spara in på personal utan istället se hur bolaget kan bli en bättre leverantör till kunderna.

 

– Jag arbetar med att sätta samman flera bolag som har varsin styrka – det ena kan ha kundstocken medan det andra har bra produkter/tjänster som kan säljas till dessa kunder, säger Per-Olov. Genom att flera bolag slås ihop blir de en starkare spelare tillsammans. Då skapas lönsam tillväxt och ledarna kan stanna kvar och driva sina affärer samtidigt som bolagets identitet och varumärket de byggt upp ofta kan fortleva under ett gemensamt paraply.

 

Skapa en stor IT-koncern

Det finns en marknad för en ny stor IT-koncern som byggs upp av flera bolag med 50–200 MSEK i omsättning vardera. Med en stark finansiell huvudägare och lönsamma bolag i gruppen kan man ingå i ett större sammanhang som: 

 

  • Uppnår stabilitet, tillväxt och lönsamhet

  • Kan konkurrera och vinna kundavtal med stora och offentliga kunder

  • Har kapital att investera i rekrytering, produkter/tjänster och försäljning/marknadsföring

  • Kan investera och ta risker i koncept och nya idéer

  • Kan göra förvärv

  • Ökar värdet i de bolag som ingår i koncernen

Köp och försäljning av bolag

Skall du...

... sälja ditt företag?

... köpa ett företag?

... intergrera ett köpt bolag?

Vi finns för dig som söker expertstöd till ditt projekt. Med vår tjänst för M&A får du hjälp i hela eller delar av projektet att köpa eller sälja företaget. Vårt uppdrag kan vara att ta hand om hela processen från förberedelser, att hitta köpare eller säljare till att slutföra avtalet. Vi kan också vara stödjande expertkonsult i en del av ditt projekt.

Kontakta mig, så kan vi diskutera strategi och potential. Var du än befinner dig i processen är det bra med en ”second opinion”. Det blir en inspirerande timme som du garanterat kan räkna hem.

Våra kunder i urval

Agio IT-experter

Beachhouse One har biträtt Engagemang Kunskap Ansvar i Skandinavien AB i en affär där Storskogen har investerat i dotterbolaget AGIO System och Kompetens i Skandinavien AB (AGIO). AGIO tillhandahåller IT-konsulter till myndigheter och företag.

Beachhouse Ones team har bestått av Per-Olov Lindgren i samarbete med Advokatfirman Titov och Partners.

Stort förvärv inom IT industri

Per-Olov Lindgren hade en central roll när ett börsnoterat företag förvärvade en stor IT-grupp. Den förvärvade verksamheten levererade en av Nordens ledande lösningar och system för Enterprise Content Management för dokumenthantering. Företaget har verksamhet i Norge, Sverige, Danmark, Indien med partners i resten av Europa, Afrika och USA. Antalet anställda inom företaget var 360, inkluderade forskning och utveckling, försäljning, administration, support, programuppdateringar, installationsleveranser, vidareutveckling, ledning och utbildning.

Förvärv av IT-managementbolag

Per-Olov Lindgren var anlitad som ansvarigt ombud och processledare i en försäljning av två IT bolag med ca 30 anställda. Bolagen var inom IT-Management, Strategisk Konsulting, IT-säkerhet och upphandlingstjänster. Per-Olov ledde projektet hela vägen från förberedelse fram till avslut och tillträde av den nye ägaren. Köparen var ett börsnoterat företag. Uppdraget genomfördes i nära samarbete med ägarna till IT-bolaget, anlitade jurister och revisorer.

Kund inom IT-branchen

Beachhouse One har haft flera uppdrag att hitta lämpliga förvärvskandidater inom IT-sektorn. Uppdragen har inneburit att kvalificera sig som en strategisk partner för köpare lämpliga målföretag samt att organisera och delta i förvärvsprocessen. Målföretagen har varit IT-företag med lönsam tillväxt där tillväxten har varit högre än marknadstillväxten. Målföretagen har uppvisat en stabil lönsamhet på cirka 10%.

bottom of page