top of page
Beachhouseone_13-1.jpg

Försäljningsuppdrag

Beahchhouse One har verifierad erfarenhet från försäljningsuppdrag av tjänster, framför allt till större kunder inom privat och offentlig sektor.

 

När du behöver hjälp med

  • Lämna ett större anbud gällande ett Ramavtal

  • När upphandlingen sker under Lagen om offentlig upphandling (LOU)

  • För tjänsteleveranser i långa avtal

  • När upphandlaren använder systemstöd som ex.vis Tendsign

Kontakta Per-Olov Lindgren för en gratis konsultation om du behöver hjälp vid en försäljning.

Använd gärna formuläret längre ner på sidan.

Per-Olov Lindgren ingick i styrgruppen när stor leverantör vann omfattande anbud på tjänster till Stockholms Stad. Han har också varit ansvarig bid manager för många upphandlingar av programvara och relaterade tjänster.

Uppdrag i urval

Uppbyggnad av Kundbas i Sverige

Strandgården fick uppdraget att 

lansera en ny produkt på den svenska marknaden. Uppdraget avsåg att inledningsvis utarbeta försäljningsmaterial, priser och leveransmodeller.

Därefter bygga upp en kundbas i Sverige för en produkt, i första hand inom offentlig sektor.

Underleverantörsavtal tecknades med lokala leverantörer och leveransprojekt etablerades mellan svenska och utländska resurser.

Uppdraget avslutades efter 12 månader med att en kundbas hade kontrakterats med 5 stora kranskommuner i Stockholm, samt överlämnades en prospektlista på andra sälj Case.

Strandgården överlämnade sedan uppdraget efter att bolaget rekryterat en VD, försäljningschef och projektledning i Sverige.

Stora kundavtal

Per-Olov Lindgren har ansvarat som bid manager och styrgruppsmedlem i större försäljningsuppdrag avseende IT-leveranser till offentlig sektor. Uppdragen har i många fall avsett Ramavtalsupphandlingar under lagen om offentlig upphandling. (LOU).

Kunder har varit större städer, kommuner, regioner och statliga myndigheter. Här kan nämnas Stockholms stad, Malmö stad, Sollentuna kommun, Kriminalvården, Jordbruksverket, Sveriges Kommuner och Regioner och Stockholms läns landsting (Region Stockholm).

bottom of page