top of page
  • Per-Olov Lindgren

Sälj ditt bolag, men fortsätt utveckla affären och tjäna pengar


För ägare av IT-bolag som byggt upp sitt företag under många år är vardagen efter att de trappar ner arbetstiden eller efter pensionen en stor och viktig fråga. Det är vanligt att de väljer att sälja hela eller delar av företaget men fortsätter att vara involverade på andra sätt för att kunna säkra sina framtida tillgångar. Beachhouse one BHO specialiserar sig på att matcha ägare med rätt köpare och hitta industriella synergier mellan de båda för att uppnå bästa möjliga resultat framåt.

Företagsägaren vill oftast inte sluta arbeta helt utan väljer istället att stanna kvar i ledningen eller som styrelseledamot efter försäljningen av sitt bolag. Detta förutsätter dock att rätt köpare hittas

som har samma synsätt på hur bolaget ska drivas och som kan visa omsorg för personal och kunder. Detta motiveras av både köparen och säljarens intresse då de vid en försäljning rakt av inte får ut maximalt och långsiktigt värde av bolaget. Om ägarna istället arbetar kvar tre till fyra år och tar tillvara på affärsmässiga synergier i den nya konstellationen så skapas ett högre värde för båda.

Starkare spelare tillsammans

Per-Olov Lindgren på konsultfirman Beachhouse one är specialiserad på köp och försäljning av bolag och på att hitta precis rätt matchning mellan ägare och köpare. Där handlar det inte om att kapa kostnader och spara in på personal utan istället se hur bolaget kan bli en bättre leverantör till kunderna.

– Jag arbetar med att sätta samman flera bolag som har varsin styrka – det ena kan ha kundstocken medan det andra har bra produkter/tjänster som kan säljas till dessa kunder, säger Per-Olov. Genom att flera bolag slås ihop blir de en starkare spelare tillsammans. Då skapas lönsam tillväxt och ledarna kan stanna kvar och driva sina affärer samtidigt som bolagets identitet och varumärket de byggt upp ofta kan fortleva under ett gemensamt paraply.

Skapa en stor IT-koncern

Det finns en marknad för en ny stor IT-koncern som byggs upp av flera bolag med 50–200 MSEK i omsättning vardera. Med en stark finansiell huvudägare och lönsamma bolag i gruppen kan man ingå i ett större sammanhang som:

  • Uppnår stabilitet, tillväxt och lönsamhet

  • Kan konkurrera och vinna kundavtal med stora och offentliga kunder

  • Har kapital att investera i rekrytering, produkter/tjänster och försäljning/marknadsföring

  • Kan investera och ta risker i koncept och nya idéer

  • Kan göra förvärv

  • Ökar värdet i de bolag som ingår i koncernen

Beachhouse one har den kompetens inom IT-sektorn som behövs och ett gediget nätverk av både företag och köpare.

Kontakta mig så kommer jag förbi och diskuterar strategi och potential.

Det blir en inspirerande kostnadsfri timme som du garanterat kan räkna hem. Använd formuläret nedanför eller klicka här för att boka en kostnadsfri timme.

2 visningar0 kommentarer
bottom of page