top of page

Dokument- & Ärendeprocesser


Med en väl utvecklad dokument- & ärendeprocess uppnår organisationen stora fördelar i tid, effektivitet och kvalité. Strandgården tillför er lång erfarenhet från anskaffning, införande och förvaltning och vidareutveckling av IT-system och verksamhetsprocesser.

Vår erfarenhet kan sammanfattas i några rekommendationer som gör att du når framgång:

  • Ledningens engagemang och en övergripande strategi behöver finnas

  • Insikt om att det krävs verksamhetsutveckling för att uppnå nyttorna

  • Arbetet inledningsvis och kontinuerligt måste vara verksamhetsnära och resultatorienterat.

  • Förändringarna och införande måste ske stegvis och inte i en big bang.

  • Arbeta med IT-lösning som är anpassad till verksamhetens omfattning

  • För en mindre organisation kan nytta och ekonomi bli bättre med en enkel IT-lösning

  • Var noga med att arbeta med en IT-lösning som bäst uppfyller de viktiga funktionerna för er, välj inte den som i genomsnitt får bäst betyg.

  • Gör en rimlig och tidsmässig avvägning av framtida funktions behov

  • Arbeta med agila och transparanta metoder med experterna inom process och IT.

  • Organisera en samverkan för förvaltning, support och vidareutveckling inom er organisation och inkludera de externa som behövs.


3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page