top of page
  • Per-Olov Lindgren

Plan- och bygglovsprocesser


Inom samhällsbyggandet är plan- och bygglovshanteringen en viktig verksamhet.

I dagsläget så finns ett stort underskott av bostäder i Sverige, våra kommuner har höga krav på sig att tidsmässigt hantera ansökningar samt byggindustri och medborgare önskar förenklingar i tillståndshanteringen. Flera områden som försvårar denna process kan mildras med IT-lösningar, här kan nämnas mer kompletta ansökningar, förenklat grannhörande och publicering samt enklare kommunikation mellan myndigheter och med medborgare.

Strandgården har kompetens om befintliga systemlösningar och från införande av IT-system för dessa processer. Vi erbjuder dig konsultationstjänster kring strategi och val av lösning samt i egen regi eller med partners ett professionellt upphandlingsstöd.

7 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page