Management consulting

Strandgårdens managementkonsult utför uppdrag tillsammans med ledningen inom affärsutveckling, effektivisering av organisationen och förändringsprocesser. Leveranserna är starkt resultatorienterade med ett fokus på att genomföra kundens strategier.

Vad söker du?
  • Göra en Turnaround 

  • Integrera en förvärvad verksamhet

  • Skapa lönsamtillväxt

  • Få ordning- och styrning på bolagets ekonomi

  • Införa nya sälj och leveransprocesser

  • Anskaffa, införa och förvalta nya IT-system

Strandgårdens konsult, Per-Olov Lindgren engagerades av Ernst & Young Management Consulting för ett CFO/COO uppdrag.  Uppdraget avsåg ett startup bolag inom branschen musik på internet. I rollen så ledde han arbetet med att bygga upp ekonomiorganisation och leveransorganisation, anskaffade och införde ERP system, samt särskilt en webb för att distribuera digitalmusik, mäta förbrukning, betalning och stimbetalningar. I rollen ingick även redovisning och den finansiella budget planeringen och samt projekt för att uppta finansiering i flera omgångar. Verksamheten byggdes upp i Sverige, Tyskland, Stor Britannien, Frankrike och Spanien. 

Strandgårdens konsult, Per-Olov Lindgren engagerades av ett kommunalt bostadsbolag som hamnat i akut ekonomisk kris. Orsaken var att nyinförandet av ett ekonomisystem hade havererat under flera månader och ingen bokföring, hyresavisering, hyresinbetalningar hade skett. Utbetalning av leverantörsfakturor och för banklån kunde inte längre göras på grund av likviditeten. Rapportering och uppföljning hade inte utförts. Bostadsbolagets kassa hade i stort sett tagit slut, inga inbetalningar skedde från hyresgäster och ingen redovisning hade upprättats under lång tid. Efter drygt en och en halv månad var det nya ekonomisystemet i drift, personalen utbildad, hyresavisering, leverantörsbetalningar och redovisningen utfördes enligt gällande regler. Den akuta situationen vid starten innebar att Per-Olov i uppdraget även utverkade ägarens engagemang bland annat för att tillföra de kapitaltillskott som erfordrades i bostadsbolaget. Efter ca 3 månader var uppdraget slutfört.

Please reload

Senaste från bloggen